No Comments
Kako i gdje do najpovoljnijeg stambenog kredita?   

U slučaju kupnje nekretnine putem kredita banke, ključno je osigurati kvalitetne uvjete kreditiranja te u cilju navedenog, kupci kreću u potragu za kreditom koji će im najviše odgovarati. U principu, najbolji kredit je kredit koji nudi najnižu kamatnu stopu, najniži omjer pokrivenosti (koji utječe na eventualnu potrebu sufinanciranja tj. učešća) te najniže ulazne troškove realizacije kredita koji uključuju:

  • Procjenu nekretnine
  • Naknadu za obradu kredita
  • Interkalarnu kamatu obzirom na trenutak isplate kredita
  • Police obveznog osiguranja nekretnine

Budući da se kreditni uvjeti na tržištu mijenjaju vrlo često, nemoguće je dati konkretan odgovor na pitanje gdje do najpovoljnijeg stambenog kredita. Ipak, s druge strane, u mogućnosti smo objasniti kako do najpovoljnijeg kreditnog aranžmana.

Kao i kod drugih usluga, postoji standardna prodaja i akcijska prodaja stambenih kredita. Standarna prodaja odnosi se na kreditiranje određene nekretnine bez posebno odobrenih uvjeta banke, dok akcijska prodaja podrazumjeva posebne uvjete koji su odobreni od strane jedne banke ili banaka za određene projekte stanogradnje (uglavnom većih gabarita obzirom na količinu nekretnina i plasiranih kredita).

Dodatni parametri koji mogu pozitivno utjecati na sniženje kamata i određenih naknada su status klijenta tj. da li ste štediša banke koja financira objekt ili ne.

U slučaju projekta Meandar, osigurali smo vrlo kvalitetne kreditne uvjete za financiranje naših kupaca te smo u mogućnosti osigurati financiranje i tijekom izgradnje što omogućuje kupcima da na vrijeme izaberu svoju nekretninu i ostvare pogodnosti po pitanju kreditnog aranžmana za kupnju nekretnine.

Za više informacija na temu akcijskog financiranja, tj. posebnu ponudu stambenih kredita za kupca projekta Meandar, kontaktirajte naš prodajni ured telefonski na broj 0800 15-15 ili putem e-maila na adresu info@meandar.com.