No Comments
O arhitektima projekta Meandar   

Autor projekta Meandar je arhitektonski biro Entasis doo * (www.entasis.hr) odnosno višestruko nagrađivani ovlašteni arhitekt Djivo Dražić* koji je zajedno sa svojim partnerom u tvrtki, ovlaštenim arhitektom Vedranom Vulelijom, osmislio koncept Meandar koji je na arhitektonskom natječaju osvojio prvo mjesto.

-Na području Novog Zagreba radili smo petnaestak velikih projekata, a prostor Meandra “obrađujemo“ od 2008. godine tako da bez lažne skromnosti možemo reći da tu za nas nema nepoznanica. Ipak, lokacija na glavnoj novozagrebačkoj aveniji uz Muzej suvremene umjetnosti sve je samo ne jednostavna i kod rješavanja izaziva poseban respekt.

Raspoloživo zemljište za izgradnju nalazi se između dva pola; na zapadu “hrama umjetnosti“ MSU, a na istoku “hrama konzumerizma“ Kauflanda, što mu uz ispravnu prostornu organizaciju daje brojne prednosti. Ujedno ovaj prostor je i južni završetak naselja Središće, njegovo lice prema Aveniji Dubrovnik. 

Prostorna organizacija bazirana je na sustavu javnih i polujavnih parkovnih i pješačkih površina oko kojih su formirane zgrade. “Kičmu“ kompleksa čini zelena transverzala koja će povezivati budući park uz Aveniju Dubrovnik, prolazeći okomito kroz čitavo naselje do jezera Bundek, formirajući tako sustav javnih uređenih parkovnih površina. Istovremeno, južna i sjeverna zgrada formiraju parkovni mirni polujavni prostor, “dvorište“ veličine Preradovićevog , odnosno Cvjetnog trga, namijenjeno prvenstveno stanarima novih zgrada. Parter je povezan prolazima kroz zgrade, a osunčanje i prozračivanje “dvorišta“ dodatno je ostvareno procjepima u zgradama na višim etažama. Tako logično je dovršena prostorna matrica naselja u koju je uklopljena (ali zelenom cezurom izdvojena) zgrada Kauflanda, a cijeli kompleks povezan je sa zgradom MSU u jedinstvenu urbanu cjelinu.  

Upravo logika organizacije prostora i uklopljenost u naselje Središće, ono je što Meandru daje identitet, a tome pridonosi i prepoznatljivo oblikovanje pročelja novih zgrada na tragu estetike Grupe Exat 51 i Novih tendencija iz 60-tih godina prošlog stoljeća.

Kod projektiranja tako velikog broja stanova morate računati na sve kategorije potencijalnih budućih korisnika. Na osnovi iskustva iz dosadašnjih projekata nastojali smo anticipirati model korištenja stanova koji sadrži sve predvidive situacije. Naravno pritom smo vodili računa i o današnjim tržišnim zahtjevima i nastojali ih maksimalno uključiti u projekt.

Metodu projektiranja smatramo ključnom, a ona se može opisati kao traženje, otkrivanje i očuvanje kontinuiteta u kontekstu, čemu bi po našem mišljenju svaki projekt trebao težiti. Kako djelujemo uglavnom u gradu, pod pojmom  konteksta podrazumijevamo sve kompleksne razine urbanog okruženja u kojem projektiramo.

Metoda se sastoji od detaljne analize svih slojeva konteksta i transpozicije rezultata analize u koncept rješenja u kojem on čini bitan element složene prostorne, funkcionalne i formalne (estetske) strukture građevine koju projektiramo.     

Koncept nadograđujemo elementima koje smatramo bitnim za budući identitet građevine. To je svojevrsni začin kojim ostvarujemo “ono nešto“ što će građevinu razlikovati od sličnih i što će doprinijeti da se budući korisnici identificiraju sa svojim novim okruženjem.

 

Današnji trend u arhitekturi je da ona svojom pojavnosti “vrišti“ ne vodeći nimalo računa o kontekstu u kojem se realizira. Dizajnu je sve podređeno, a arhitekturu se tretira kao modu, često zanemarujući funkcionalnost, konstruktivnu logiku i kulturološku potku iz koje nastaje.

To definitivno nije naš pristup. Projektirajući Meandar, naša želja je bila projektom ostvariti kontinuitet, osmisliti “kariku koja nedostaje“ u okruženju u koje se projekt interpolira, dodati novi element koji će biti odraz vremena u kojem nastaje, ali i poveznica s prošlim vremenima, te ujedno i anticipacija budućih. Držimo da je to osnovni preduvjet za kvalitetan odgovor na svaki postavljeni projektantski zadatak.

Napraviti dobar projekt poseban je izazov, a kada se to uspije i dodatno zadovoljstvo.  

Projekt Meandar je jedan od njih.

 

 

 

*Djivo Dražić, dipl.ing.arh. osnivač je biroa Entasis d.o.o. , osnovanog 2000. godine. Projektni tim Entasisa, uz osnivača čine ovlašteni arhitekti Vedran Vulelija i Maša Papić, dugogodišnje vanjske suradnice – ovlaštene arhitektice Mirta Vučić i Jasmin Aleraj, te diplomirani arhitekt Tomislav Mucavac. Biro je dobitnik brojnih javnih priznanja i nagrada, a među najistaknutije reference spadaju:

Realizacije duž Avenije Dubrovnik  (plava i crvena zgrada na Zagrebačkom velesajmu, te zgrada HAK-a), crkva Sv. Kvirina na Pantovčaku, stambene zgrade u Ilici (kod Pivovare), Bednjanskoj ulici (preko puta Botaničkog vrta), Središću (u susjedstvu Meandra), te posljednja; interpolacija u Medulićevoj ulici.